NIEUWS

PayOk certificering

Scaftech Uitzendwerk BV is verheugd u kunnen mededelen dat onze organisatie per 18-10-2021 wederom positief in bevonden tijdens alle screenings m.b.t. het PayOk keurmerk. Het PayOk keurmerk geeft u als opdrachtgever en jouw als werknemer de ultieme zekerheid op een correcte loonbetaling conform de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke per 1 januari 2020 van kracht…

Anti discriminatie beleid

Algemeen uitgangspunt De bedrijfsvoering van Scaftech Uitzendwerk BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die…

nieuwe CAO afspraken in de klein metaal

Per 6 september j.l. zijn de vakbonden en werkgevers in de klein metaal tot een principeakkoord gekomen. De nieuwe cao kent een looptijd van 28 maanden van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. Voor alle uitzendmedewerkers werkzaam in de klein metaal en dus middels artikel 22 van de NBBU-cao (loonverhoudingsvoorschrift) beloont worden…